Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 11. februar 2013, kl 10.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

30/13

Interkommunalt utviklingsprosjekt innenfor området infrastruktur/samferdsel i Ytre Namdal.

Vedtak

31/13

Søknad om midler til drift av luftfartsforum, Trondheim lufthavn Værnes

Vedtak

32/13

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag. Søknad om støtte til Rekrutteringsprosjektet i Nord-Trøndelag.

Vedtak

33/13

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i Namsos kommune. Høringsuttalelse.

Vedtak