Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 12. februar 2013, kl 15.45

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

34/13

Bedriftssak

Unntatt off. Off.l. § 23, 1. ledd

Vedtak