Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 15.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

27/13

Stod Volley - Søknad om tilskudd til prosjekt "SUV Steinkjer"

Vedtak

28/13

Høring om framlegg til endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Vedtak

29/13

Tilskudd til friluftsspel og festivaler 2013

Vedtak