Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 10. desember 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

210/13

Livsfaseorientert personalpolitikk i et system- og individperspektiv

Vedtak