Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 2. desember 2013, kl 11.20
OBS; møtetidspunkt

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/207

Blues in Hell – Søknad om utviklingsmidler 2013 - 2015

Vedtak

13/208

Interreg VA 2014 – 2020 Uttalelse til programdokument for programperioden 2014 - 2020

Vedtak

13/209

Tilbudsstruktur for skoleåret 2014 - 2015

vedtak