Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 26. november 2013, kl 15.00

Møtested: Fylkets hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

200/13

RWE - Plan for utbygging og drift av Zidane Del II. Konsekvensutredning.

Vedtak

201/13

VRI Trøndelag 2013

Vedtak

202/13

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter søknadsfrist 15.sept 2013

Vedtak

203/13

Bru over jernbanen -Sluttoppgjør Fv108 i Åsen sentrum

Vedtak

204/13

Namdalsprosjektet, krav fra Midtre Namdal samkommune om etablering av vannspeil i Mettebekken.

Vedtak

205/13

Forslag til kandidater - Innovasjon Norges hovedstyre

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:        

206/13

Innstilling til valgkomite for NTE

Vedtak