Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 19. november 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/195

Hilmar Alexandersen - Bauta - tilskudd

Vedtak

13/196

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom -Høring

Vedtak

13/197

Strategi for vår eiendomsforvaltning

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 3. – 5. desember 2013 behandlet

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokoll fra møtet.

Sakene er offentlig etter fylkesrådets møte og legges fortløpende ut på saklisten til fylkestingets samling