Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 12. november 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

182/13

Handlingsplan for idrett og friluftsliv i Nord-Trøndelag 2014 – 2016

Vedtak

183/13

Tilbaketrekking av konsesjon for drosjesentral

Vedtak

184/13

Nord-Trøndelag Idrettskrets - Søknad om videreføring av prosjektet – Idrett - Skole

Vedtak

185/13

Søknad fra Indre Namdal Regionråd – prosjekt Mineralske ressurser

Vedtak

186/13

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag – Søknad om støtte til prosjektet Driftstilskudd tidligfasefond

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 03. – 05. desember 2013 behandlet

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra møtet.

Sakene offentliggjøres etter fylkesrådets møte og legges fortløpende ut på saklisten til fylkestingets samling