Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 29. oktober 2013, kl.13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

171/13

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS, Besøkssenter for Trøndelag.

vedtak

172/13

NTBUR - Søknad om støtte til gjennomføring av «Generasjonskonferanse»

vedtak

173/13

Valg av ny representant og leder til foreningen Elbanen STS

vedtak