Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 15. oktober 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll:

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

156/13

Norsk Gassforum – deltakelse Norsk Gassforum – Valg av vararepresentanter

Vedtak

157/13

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Oppnevning av styrerepresentant og vararepresentant

Vedtak

158/13

Trøndelag Birøkterlag – omgjøring av vedtak om støtte til videregående kurs i birøkt via RLK-midler (Rekruttering, Likestilling- og Kompetanseheving i landbruket) 2013

Vedtak

159/13

Høring – forskrift til Opplæringsloven – gjennomgående dokumentasjon i yrkesfag

Vedtak

160/13

Ny AMK-struktur i Midt-Norge

Vedtak

161/13

Opplæringskontoret for byggfagene i Inntrøndelag – Søknad om tilskudd til prosjekt «Passivhus i Nord-Trøndelag»

Vedtak


Sak som legges fram i møtet:

162/13

Bidrag til TV-aksjonen 2013

Vedtak