Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 8. oktober 2013, kl 15.00

Møtested: NH Atlanta Hotel, Brüssel

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/155

Justering av lokal forskrift om jakttider på hjort og elg i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

---