Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 29. januar 2013, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

23/13

Naboer AB, aksjeeieravtale 2013-2015

vedtak

24/13

Verdal kommune - klage på vedtak om skoleskyss

vedtak

25/13

Namdal Settefisk AS - Søknad om ny lokalitet Finnangerøya - Namsos kommune

vedtak