Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 22. januar 2013, kl 13.15

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/012

Økonomiprosesser i 2013

Vedtak

13/013

Høring: Forslag til endringer i privatskoleloven – presisering av «anerkjent pedagogisk retning»

Vedtak

13/014

Rutiner for finansforvaltning i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 12. – 13. februar 2013 behandlet.

Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådet, og legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokoll fra fylkesrådets møte i dag.

---