Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 15. januar 2013, kl 15.00

Møtested: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Værnes

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

7/13

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets møte i desember 2012

Vedtak

8/13

Trøndelag Reiseliv AS - søknad for 2013 - profilering av Trøndelag som reisemål.

Vedtak

9/13

Handlingsplan for likestilling og mangfold i NTFK 2013-2016

Vedtak

10/13

Regionale strategier for Indre namdal 2013-2016 - høring

Vedtak

11/13

Steinkjer kommune - Søknad om støtte til prosjektet Regionale effekter av SmartGrid i Steinkjerregionen

Vedtak