Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 8. januar 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

1/13

Fosenvegene - Fv 715 Keiserås – Olsøy – anmodning om anleggsstart på 1. parsell Keiserås - Kråkmo (pakke 1 – prosjekt 3)

Vedtak

2/13

Skognettverket i Midtre Namdal - Søknad om støtte til Pådriverstilling

Vedtak

3/13

Bevilgning VRI Trøndelag 2012

Vedtak

4/13

Overhalla - Reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen

Vedtak

5/13

Søknad om støtte til kulturell infrastruktur i Filmfabrikken

Vedtak

6/13

Søknad om finansiering - Turløypemerking Trøndelag

Vedtak