Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. september 2013, kl 1100

Møtested: Nærøy

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak  

23/13

 

Godkjenning av møteprotokoll av 18. juni 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

24/13

 

Høringer 2013 – Eldrerådet i NT

Vedtak

25/13

Sametingets eldreråd – Heftet Åndelig omsorg ved livets slutt - Oversetting

Vedtak

26/13

Nord-Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris 2013

Vedtak

27/13

 

Referatsaker pr. 18. september 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

Eventuelt