Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. juni 2013, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak  

19/13

Godkjenning av møteprotokoll av 7. mai 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

20/13

 

Evaluering av Eldrerådskonferansen 2013 for kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag

Vedtak

21/13

Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2013 - Evaluering

Vedtak

22/13

Referatsaker pr. 18. juni 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt