Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. mai 2013, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

16/13

Godkjenning av møteprotokoll av 18. mars 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

17/13

 

Tennene – en del av kroppen?

Vedtak

18/13

Referatsaker pr. 7. mai 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt