Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. mars 2013

Møtested: Fylkets Hus

 

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/10

 

Godkjenning av møteprotokoll av 18. februar 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

13/11

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Gravferdsloven og praktiseringen av den

Vedtak

13/12

 

Eldrerådskonferansen 2013 for kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag – godkjenning av program

Vedtak

13/13

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2013 – program og oppfølging av gruppebesvarelse

Vedtak

13/14

 

Referatsaker pr. 18. mars 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

13/15

Invitasjon til regional konferanse for fylkeseldrerådene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Vedtak

 

Eventuelt