Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. februar 2013

Møtested: Fylkets Hus

 

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/6

 

Godkjenning av møteprotokoll av 21. januar 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

13/7

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2012

 

Vedtak

13/8

 

Årsrapport 2012 fra Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

13/9

 

Referatsaker pr. 18. februar 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

Eventuelt