Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. november 2013, kl 1000

Møtested: Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak  

33/13

 

Godkjenning av møteprotokoll av 14. oktober 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

34/13

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Arbeids- og møteplan 2014

Vedtak

35/13

Referatsaker pr. 27. november 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

36/13

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Prosjektet Aktiv 60+ - Oppnevning av representant i styringsgruppa

Vedtak

37/13

 

Staten: Den digitale terroristen

 

Vedtak

 

Eventuelt

NAV hjelpemiddelsentral – rolle og virkemiddel v/rådgiver Kjerstin Wahlborg

Annet