Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. oktober 2013, kl 1200

Møtested: Nærøy

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak  

28/13

 

Godkjenning av møteprotokoll av 18. september 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

29/13

 

Innspill til Handlingsprogram for riksveger og jernbane – Eldrerådet i NT

Vedtak

30/13

Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Planlegging av Eldrerådskonferansen 2014

Vedtak

31/13

Referatsaker pr 14. oktober 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

32/13

 

Helse Nord-Trøndelag – Invitasjon til å foreslå medlemmer til brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag 2014 - 2015

 

Vedtak

 

Eventuelt

Orienteringer/referater fra samlinger medlemmene har deltatt i

Innspill til arbeids- og møteplan for eldrerådet 2014