Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. januar 2013

Møtested: Fylkets Hus

 

 

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/1

 

Godkjenning av møteprotokoll av 26. november 2012 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

13/2

 

Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag

 

Vedtak

13/3

Eldrerådskonferansen 2013 for kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag – forslag til program

 

Vedtak

13/4

 

Referatsaker pr. 21. januar 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 

 

Vedtak

13/5

 

Kolonialbutikkenes manglende service

 

Vedtak

 

Eventuelt