Møteprotokoll

 

SAKLISTE     

 

Dato:

30.08.2013 kl. 9:30

 

Sted:

Fylkets Hus, møterom  B227

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

2/13

13/07119-1

Overordnede AKAN-retningslinjer for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Protokoll

3/13

13/01141-2

Bruk av hjemmekontor/fjernarbeid i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Protokoll

4/13

13/00822-5

Nord-Trøndelag fylkeskommunes permisjonsreglement. - Revisjon

Protokoll

 

 

 

Orienterings-/drøftingssaker:

 

·       Sykefraværsstatistikk for fylkeskommunen 1. halvår 2013 (vedlegg)

·       Ny kommunikasjonsløsning for Fylkets Hus v/Jens Harald Jensen, Adm.avd.

·       Ny avtale om arbeidsplassbriller

·       Radonmålinger i fylkeskommunale bygg v/Edgar Sandvik, Eiendom

·       AMA – revidering av møteplan - herunder inndeling/sortering av arbeidsmiljøsaker og administrasjonssaker på møtene