Møteprotokoll

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

24.05.2013 kl. 9:30

IA-MØTE

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

 

SAKSKART

 

Orienterings-/drøftingssaker:

 

·       IA-arbeidet i NTFK – status

 

·       IA-arbeid – info v/Bjørg Aalbergsjø, Arbeidslivssenteret

 

·       Sykefraværsstatistikk for fylkeskommunen 1. kvartal 2013