Møteprotokoll

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

22.03.2013 kl. 9:30

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

 

 

SAKSKART

 

Orienteringssaker:

 

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013

 

 

Organisatoriske endringer – statusrapporteringer

 

 

IA-arbeidet i fylkeskommunen – status

 

 

Nye retningslinjer for AKAN-arbeidet i NTFK – arbeidsgruppe oppnevnt av Arbeidsutvalget

 

 

Diskusjonssak:

 

«Egenvurdering» av AMA – prøveperioden for det sammenslåtte utvalget utgår i juni 2013