Møteprotokoll

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

08.02.2013 kl. 9:30

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

1/13

12/00508-48

Nytt tilsettingsreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Protokoll

 

 

Orienteringssaker:

 

         AKAN-arbeidet i NTFK – Notat til diskusjon (notatet ettersendes)

         Strukturendringer/overtallighet/nedbemanning - statusrapport

         Ressurser til hovedverneombud/verneombud – hva innbefatter de?

         Stoffkartotek – «eksponeringsforskriften»

         Sykefraværsstatistikk

         Rapportering av sykefravær – kravsspesifikasjon

         Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013 - status

 

 

Eventuelt:

 

Andre statusrapporter

Motivasjonskurs