Møteprotokoll

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

28.11.2013 kl. 10:00

 

Sted:

Fylkets Hus, Kammerset

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

5/13

13/06701-3

Livfaseorientert personalpolitikk i et system- og individperspektiv

Protokoll

6/13

13/09492-2

Etiske retningslinjer - Revidering 2013

Protokoll

7/13

13/01113-9

Forslag til møteplan for AMA 2014

Protokoll

Orienteringssaker

 

 

Sykefraværsstatistikk t.o.m. september 2013

 

 

 

Noen betraktninger om fylkeskommunens framtid

 

 

 

Overtallighet og nedbemanning