Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

SAKLISTE      

 

Møteprotokoll

 

Dato:

05.09. 2012 kl. 9.00 – 14.00

 

Sted:

Olav Duun videregående skole

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

SAKSKART

 

 

15/12

12/10158-1

Rapport fra lærling- og instruktørundersøkelsen 2012

Vedtak

16/12

12/10438-6

Godkjenning av opplæringskontor lokalisert i annet fylke

Vedtak

 

 

Orienteringssaker:

1.     Ny sammensetning og nytt reglement for Yrkesopplæringsnemnda.

2.     Søknad om etablering av nye opplæringskontor.

3.     Statusrapportering fagskole.

4.     Forvaltningsrevisjon – vurdering av fagopplæringen.

5.     Årets formidling av lærlinger og lærekandidater.

6.     Overgang skole – lærebedrift.  Rapport fra arbeidsgruppe.

7.     Plan for årets lærlingesamlinger.