Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

SAKLISTE      

 

Møteprotokoll

 

 

Dato:

16.05.2012 kl. 9:00 – 14.30

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

SAKSKART

 

 

9/12

12/06410-1

Kvalitetsmelding 2012

Vedtak

10/12

12/00921-6

YON. Kompetanseplan for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2012

Vedtak

11/12

12/04879-3

Reglement for Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag (YON)

Vedtak

12/12

12/06177-1

Rapport om status og utvikling for hevede lære- og opplæringskontrakter

Vedtak

13/12

12/00509-5

Økonomistrategi 2013-16, Utdanningssektoren og Fagskolen

Vedtak

 

 

Orienteringssaker:

1.     Strategi 2020

2.     Tilbudsstruktur 2012/13

3.     Oppnevning av prøvenemnder – status

4.     Samfunnskontrakten

5.     Forsøk videregående opplæring på arbeidsplassen i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeider

6.     Hva gjør et opplæringskontor?