Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 21. mars 2012, kl. 09.00

Møtested: Verdal videregående skole

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saker til behandling:

Sak nr

Sakstittel

Saksprotokoll/

vedtak

12/06

Strategi for kompetanse i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2012 - 2015

Saksprotokoll/Vedtak

12/07

Årsmelding for Utdanningssektoren

Saksprotokoll/Vedtak

12/08

Bedriftssak, u.off. Offl. §13, fvl. §13

 

 

 

 

Orienteringssaker:

·         Økonomistrategi 2013 – 2016.

·         Tiltak og status Oppvekstprogrammet

·         Reglement for Yrkesopplæringsnemnda