Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag

 

 

Møteprotokoll

 

 

SAKLISTE      

 

Dato:

07.11.2012 kl. 9:00

 

Sted:

Fylkets Hus, Smia

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

 

17/12

Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring - Unntatt etter Offentlighetsloven § 5 Utsatt offentlighet

 

18/12

Tilbudsstruktur 2013/14

Vedtak/Saksprotokoll

19/12

Oppfølging Forvaltningsrapport fagopplæring

Vedtak/Saksprotokoll

20/12

Strategi realfag og fremmedspråk i videregående opplæring

Vedtak/Saksprotokoll

21/12

Kriterier årets lærling og årets lærebedrift

Vedtak/Saksprotokoll

22/12

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Vedtak/Saksprotokoll

23/12

Møteplan for Yrkesopplæringsnemnda 2013

Vedtak/Saksprotokoll

 

 

 

Orienteringssaker:

1.   Status formidling

2.   Status videreføring av Ny GIV og satsingen på gjennomføring i videregående opplæring.

3.   Aksjon forberedelse til arbeidslivet v/Kristine Svendsen.

4.   Studietur YON 2013?