Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 17. januar 2012, kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saker til behandling:

Sak nr

Sakstittel

Saksprotokoll/

vedtak

12/01

Styrkingstiltak for fagopplæring i bedrift 2012

Vedtak

12/02

Retningslinjer for godkjenning av lærebedrifter (revisjon)

Vedtak

12/03

Delegasjon fra Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag til fylkeskommunen

Vedtak

12/04

Digitale møter – Yrkesopplæringsnemnda

Vedtak

12/05

Årets lærebedrift og årets lærling/lærekandidat 2011. U.off. Offl.§13,forvl. §13

 

 

 

 

Orienteringssaker:

·         Foreløpige nøkkeltall fagopplæring

·         Plan for gjennomføring av lærling og instruktørundersøkelsen

·         Status oppnevning og opplæring prøvenemnder

·         Sted for møter og bedriftsbesøk 2012

·         Orientering om forhold ved lærebedrift

·         ”Aksjon læreplass”