Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Møtedato: 26. september 2012, kl 1200 - 1500

Møtested: Fylkets hus

MØTEPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 

SAKLISTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

 

12/12

 

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 8. mai 2012

 

 

Vedtak

 

13/12

Nord-Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris 2012

 

 

Vedtak

 

14/12

Høringer 2012 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede

 

 

Vedtak

 

 

Eventuelt

Etatene informerer:

·         Tove Vannes Sundby, HNT og Toril Skjørholm, FM – hva er aktuelt for rådets arbeid og hva bør rådene fokusere på.

·         Andre saker