Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Møtedato: 8. mai 2012, kl 1200

Møtested: Fylkets hus

MØTEPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 

SAKLISTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

 

7/12

 

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 14. mars 2012

 

 

Vedtak

 

8/12

Driftstilskudd for funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner for 2012

 

 

Vedtak

 

9/12

Invitasjon til Koordinatorforum for habilitering og rehabilitering - 5. juni 2012

 

 

Vedtak

 

10/12

Bruker og etat møtes 2012 – en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater – søknad om økonomisk støtte

 

 

Vedtak

 

11/12

Finnmark fylkeskommune – invitasjon til Landskonferansen 2012

 

 

Vedtak

 

 

Eventuelt

·         Meld.St. 10 Kultur, inkludering og deltaking, orientering ved kultursjef Ragnhild Kvalø

·         Barcelona – Tor Kristiansen og Jon Aksel Johnsen forteller fra studieturen 26. til 29. mars

·         Andre saker