Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Møtedato: 14. mars 2012, kl 1100

Møtested: Trønderhallen, Levanger

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

SAKSKART

 

4/12

 

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, av 8. februar 2012

 

 

Vedtak

 

 

5/12

 

Tilgjengelighetsprisen - en pris for god universell utforming 2012 – forslag til endring av statutter

 

Vedtak

 

 

6/12

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Årsmelding 2011

 

 

Vedtak

 

Eventuelt