Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. februar 2012, kl 1200

 

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/1

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, av 23. november 2011

Vedtak

12/2

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag – Arbeids- og møteplan for 2012

 

Vedtak

12/3

 

 

Bruker og etat møtes 2012 – en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater

 

Vedtak

 

 

Eventuelt:

Orienteringer