Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Møtedato: 21. november 2012, kl 1200 - 1500

Møtested: Fylkets hus

MØTEPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 

SAKLISTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

 

15/12

 

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 26. september 2012

 

Vedtak

 

16/12

Rådet for likestilling av funksjonshemmede – Arbeids- og møteplan for 2013

 

Vedtak

 

 

17/12

Høringer – Rådet for likestilling av funksjonshemmede

 

Vedtak

 

18/12

 

Samling for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede i NT – Evaluering

 

Vedtak

 

 

Eventuelt

·         Fylkesråd for utdanning og helse, Anne-Marit Mevassvik – dialog

·         Funksjonsleder plan og miljø, Karl-Heinz Cegla, orienterer om Regional plan for arealbruk

·         Rådgiver samferdsel, Dag Ystad, om ferjesambandet Hokstad – Levanger

·         Annet