2012 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling og kultur:

 

Søknad fra Drivkraft Forlag AS om tilskudd til bokprosjekt ”Verdens beste råvarer fra samisk tradisjon” (11/07640)
Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

Søknad fra Riksantikvaren om tilskudd til medfinansiering i Norsk Pilegrimsenter (10/08312)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 100 000.

 

Søknad fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Nord-Trøndelag om tilskudd til kurs i effektiv rovdyrfelling (12/00430)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 96 000.

 

Søknad fra Foreningen Technoport om tilskudd til medfinansiering til utdeling av Technoport Awards pris for innovativ miljøteknologi 2012 (05/07599)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

Søknad fra Lian Restaurant om tilskudd til forprosjekt SjølHUShold Lian (12/00733)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

Søknad fra Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS om tilskudd til prosjektet ”Mer lokal mat og drikke på festivaler og arrangement” (12/00864)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 120 000.

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling om tilskudd til årskontingent og oppfølging av prosjekter i foreningen Smartgrid (10/08231)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 75 000.

 

Søknad fra Leka Bygdemuseum om tilskudd til veiledningsprosjekt – antikvarisk restaurering (12/00130)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til prosjektet; Fusarium og mykotoksiner i trøndersk havre (11/05180)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 115 000.

 

Søknad fra Stjørdal Næringsforum om tilskudd til gjennomføring av Stjørdal og Meråker ArrangørForum (12/00154)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Windcluster Mid-Norway om tilskudd til forprosjekt til etablering av interregprosjekt Onshore vind – Midt-Sverige (12/00132)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 60 000.

 

 

Søknad fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) om tilskudd til telemetriprosjekt; verifisering av innslag av rømt oppdrettslaks i midtnorske elver (12/04295)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 200 000.

 

 

Søknad fra Melamartnan om tilskudd til infrastrukturtiltak i tilknytning til Melamartnan 2012 (12/01760)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 220 000.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling v/Ung Tiltakslyst om tilskudd til prosjekt Kom UT – kommunesatsing (12/01752)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 170 000.

 

 

Søknad fra SalmoNor AS om tilskudd til prosjekt utvikling av nytt reiselivs/attraksjonstilbud i Ytre Namdal gjennom samarbeid med NORVEG og om visningssenter for havbruk (12/05700)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 250 000.

 

 

Søknad fra SINTEF Teknologi og Samfunn om tilskudd til RegPol (regional effects of Energy Policy) (12/06139)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 200 000.

 

 

Søknad fra Kulturavdelingen om tilskudd til å gjennomføre geofysisk skanning av Herlaugshaugen Leka (12/00163)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 90 000.

 

 

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS og NHO Reiseliv Midt-Norge, om tilskudd til Trøndersk Reiselivskonferanse 2012 (12/04653)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS om tilskudd til prosjekt internasjonalisering (12/02720)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Ole Vig vgs/Stjørdal Tekniske Fagskole om tilskudd til ekstra kostander i forbindelse med planlegging og etablering av nytt studiested for fagskolestudie i bergteknikk (12/05585)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 125 000.

 

 

Søknad fra Stiftelsen Ytterøy Bygdetun om tilskudd til prosjektet «En eventyrlig seilas på Trondheimsfjorden» (12/04236)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 110 000.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til forprosjektet overtakelse av HUNT Biobank Eiendom AS og finansiering av auditorium (12/04150)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 200 000.

 

 

Søknad fra Teknologi akvARENA om tilskudd til prosjektet «Slam fra oppdrettsproduksjon som ressurs» (12/04139)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 100 000.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til prosjektet «Energipatruljen Trøndelag» (12/06846)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 175 000.

Søknad fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag om tilskudd til forprosjektet grovfôr og miljø2012 (12/07496)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra Elev- og lærlingeombudet om tilskudd til seminar for elevrådsstyrer (12/07543)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 30 000.

 

 

Søknad fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet; Foregangsfylke økologisk melk (12/00296)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 150 000.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen om utviklingsstøtte til Steinkjerfestivalen 2012 (12/08666)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Steinkjer kommune om tilskudd til prosjektet – Integrering på Tunet med jobb i sikte (12/08030)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 150 000.

 

 

Søknad fra Leksvik kommune om tilleggsbevilgning til flerbrukshall Leksvik (12/03065)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag om tilskudd til utviklings- og driftskostnader 2012 (12/08439)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 275 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer kommune om tilskudd til teaterprosjektet – Så lang ei reis (12/01651)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 300 000.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole om tilskudd til «Blå konferanse» (12/08557)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra NINA Norsk Institutt for naturforskning om tilskudd til prosjekt undersøkelser rundt rømt oppdrettslaks i Namsen(12/04295)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 75 000.

 

 

Søknad fra Den Gyldne Omvei om tilskudd til utviklingsprosjekt (12/09932)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 175 000.

 

 

Søknad fra Namsos Næringsforening Arrangement AS om tilskudd til Næring i Namdalen 2012 (12/11769)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra Naturvernforbundet om tilskudd til prosjektet Oljefri i Trøndelag for 2013 (12/12575)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra NUMI-Stiftelsen om tilskudd til prosjektet NUMI-konferansen 2012 (12/12433)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra Kulturavdelingen/SNK/Egge Museum om tilskudd til prosjekt «Dalemspenna» 12/12798

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 300 000.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til prosjektet «Hydrogenprosjekt» 12/13543

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 50 000.

 

 

Søknad fra Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram om tilskudd til oppfølgingsprogram «Kystskogbruket» 12/00257

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 75 000.

 

 

Søknad fra Ytterøy Næringsforening om tilskudd til forprosjekt Næringsutvikling Ytterøy 12/09636

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 200 000.

 

 

Søknad fra Teknologi akvARENA om tilskudd til tilleggsfinansiering av prosjektet «Slam fra oppdrettsproduksjon som ressurs» 12/04139

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 100 000

 

 

Søknad fra Saemien Sijte om tilskudd til prosjektet; Sydsamer – landskap och historia – samiska rummet (12/06918)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 150 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen om tilskudd til gjennomføring av «Mulighetskonferansen 2012» (12/13864)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag om tilskudd til prosjektet – Leverandørutvikling; et tiltak for å fremme innovasjon (12/11602)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 300 000.

 

Søknad fra Namsos kommune om tilskudd til musikalen «Kongen av luftslott» 12/12528

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

Søknad fra Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd om tilskudd til prosjektet – Ungdomsrådssamling (12/14800)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 55 000.

 

 

Søknad fra Leksvik kommune om tilskudd til prosjekt – Økt aktivitet-nyskaping-vekst i og i tilknytning til landbruket i Åfjord, Roan, Rissa og Leksvik kommune (12/11702)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Laksedialog Trøndelag v/Regional utviklingsavdeling om tilskudd til gjennomføring/planlegging av konferansen «Lukking av oppdrettsanlegg mot rømming og lus, sett i lys av fremtidig vekst – hvor langt er vi kommet?» (12/12456)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 150 000.

 

 

Søknad fra Regional utviklingsavdeling om tilskudd til prosjekt FornyMar (fornying i fylkeskommunale forvaltning- og samhandlingspraksis for bærekraftig havbruk. (12/15638)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 250 000.

 

 

Søknad fra TMM Produksjon AS om tilskudd til prosjektet «Klostrene ved verdens ende» (12/15430)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil

kr 100 000.