Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24 og 25. april 2012

Møtested: Steinkjer Rådhus

Møteprotokoll 

Program for komitemøtene 17 april 2012

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 17. april 2012

Program fylkestingets samling 24, og 25 april 2012

Fordeling av sakene til komiteene 

 

SAKLISTE      

 

Dato:

25.04.2012

 

Sted:

Steinkjer Rådhus

 

Arkivsak:

12/00782

 

 

SAKSKART

 

14/12

12/00921-1

Strategi for kompetanse i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2012 - 2015

Tillegg: Uttalelse fra  Arbeidsmiljø- og Administrasjonsutvalget (AMA)

komiteinnstilling

Vedtak

15/12

12/00444-2

Marin strategiplan Trøndelag 2011-2014, Årsrapportering 2011

komiteinnstilling

Vedtak

16/12

12/00529-2

Årsregnskap, Årsberetning og Årsmelding 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

17/12

12/00594-1

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

18/12

12/00781-1

Regional transportplan for Midt-Norge (RTP)

Komiteinnstilling

Vedtak

19/12

12/00790-1

Rapport Regionalt utviklingsprogram 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

20/12

12/01129-1

Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Årsmelding 2011

komiteinnstilling

Vedtak

21/12

12/00587-1

Samferdselsdepartementet - Høring - diverse endring i lov av 21. 2002 nr. 45 yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven)

Komiteinnstilling

Vedtak

22/12

12/00141-3

IKA Trøndelag IKS - Godkjenning av selskapsavtalen

Komiteinnstilling

Vedtak

23/12

12/00618-1

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2011

komiteinnstilling

Vedtak

24/12

12/03740

Suppleringsvalg Fylkesting

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Interpellasjoner

 

6/12

12/03567

Carl Sitter Geving (AP): OPPFØLGING AV STORTINGETS  ROVVILTFORLIK

Saksprotokoll

7/12

12/03575

Jostein Trøite (SV): Innkjøp av økologisk mat

Saksprotokoll

8/12

12/04279

Elin Rodum Agdestein (H): Søkning til den videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll

9/12

12/04331

Marika Aakervik Pedersen (FrP): Forsøk med skille mellom russefeiring og skriftlig avsluttende eksamen

Saksprotokoll

10/12

12/04335

Gunnar Alstad (SP): Oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag

Saksprotokoll

11/12

12/04339

Andre N Skjelstad (V): STIGMATISERING AV YRKESFAG

Saksprotokoll

12/12

12/04380

Tomas I Hallem (SP): Skoleskyss i Flatanger

Saksprotokoll