Fylkestinget samling 12 – 14 juni 2012 - Fordeling av saker på komiteene


Komite for plan og økonomi

Leder: Tomas Iver Hallem

Saksordfører:

Sak nr 25/12

Linda Linmo

Årsrapport regionalt forskningsfond Midt-Norge

 

Sak nr 26/12

Elin R Agdestein

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2015

Sak nr 34/12

Andre N Skjelstad

Eiermelding 2012 NTE

 

Sak nr 35/12

Jostein Trøite

Regional plan for arealbruk, høringsdokument

 

Sak nr 39/12

Carl Sitter Geving

Driftsrapport 1/2012 per 30.04.2012 til fylkestinget, budsjettjustering

 

Sak nr 40/12

Tomas I Hallem

Økonomistrategi 2013-16

 

Sak nr 46/12

Randi Dille

Steinkjerhallen AS - Konvertering av likviditetslån til aksjekapital

 

Sak nr 51/12

Ståle Busch

Klagenemnda, årsrapport

 

Sak nr 52/12

Eli Grevskott

Justering av diverse politiske reglementer

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Leder: Trine Hallem

Saksordfører:

Sak nr 32/12

Dordi Haugen

Midt-Norden komiteen, årsberetning

Sak nr 33/12

Trine Hallem

NTE Energi AS, konsesjonssøknad Trongfoss kraftverk, Høring

Sak nr 36/12

Trine Hallem

Strategidokument fylkesvegplan 2014-2017

 

Sak nr 37/12

Camilla Vågan

Trekkrørordningen i Nord-Trøndelag - Legging av trekkrør for bredbåndsfiber i forbindelse med arbeider utført på fylkesveier evaluering og videreføring

 

Sak nr 38/12

Siv Sætran

Rapport og vurderinger omkring arbeidet med klima og energi i Nord-Trøndelag 2011

 

Sak nr 41/12

Lennart Johannson

Nasjonal Transportplan 2014-223 – Uttalelse til transportetatens forslag

 

Sak nr 45/12

Trond Sandnes

Veglys langs fylkesveger – ansvar for drift og vedlikehold

 

Sak nr 47/12

Siw Bleikvassli

Landbruksmelding for Nord-Trøndelag, status og oppfølging

 

Sak nr 48/12

Jan Inge Kaspersen

Elektrifisering av Trønderbanene og Meråkerbanen, forskuttering av planleggingsmidler

 

Sak nr 49/12

Dag Lyseid

Statusrapport FV 17- prosjektet

 

 

 


Komite for utdanning, kultur og helse

Leder: Bjørn Engen

Saksordfører:

Sak nr 27/12

Hildur Fallmyr

Årsmelding for folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2011

 

Sak nr 28/12

Marika Aa Pedersen

Årlig melding 2011 for Helse Nord-Trøndelag

 

Sak nr 29/12

Trude Holm

Årsmelding 2011 Innvandrerrådet

 

Sak nr 30/12

Kjersti Tommelstad

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Sosial- helse – og barnevernmelding 2011

 

Sak nr 42/12

Roar Veiseth

Kvalitetsmelding for utdanningssektoren 2012

 

Sak nr 43/12

Steinar Bach

Statlig kulturutvalg. uttalelse

 

Sak nr 44/12

Bård Aarnes

Høring, endring i lov om folkebibliotekordningen

 

 


Valgnemda

Leder: Carl Sitter Geving

Suppleringsvalg (sak kommer senere)

 

 


Kontrollutvalget

Leder: Ola Morten Teigen

Sak nr 50/12

Camilla Skjelstad

Plan for selskapskontroll

 

Sak nr 51/12

Bjørn Arild Gram

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

 

Sak nr

 

Forvaltningsrevisjon – fagopplæring (ferdig senere)

Torfinn AAs

Sak nr

Merethe Strand Hamborg

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Steinkjerhallen AS

(ferdig senere)

 

Sak nr

Ola Morten Teigen

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget, juni 2012 (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

(ferdig ifm med fylkestinget)