Deres referanse

Vår referanse

Saksbehandler

Dato

 

12/01127-2

Vegard Austmo

16.03.2012

 

 

 

Fylkestinget samling 24 og 25. april 2012 - Fordeling av saker på komiteene

 

Komite for plan og økonomi

Leder: Tomas Iver Hallem

Saksordfører:

Sak 19/12

Rapport Regionalt utviklingsprogram 2011.

Andre N Skjelstad

Sak 22/12

IKA Trøndelag IKS - Godkjenning av selskapsavtalen.

Carl Sitter Geving

Sak 16/12

Årsregnskap, Årsberetning, Årsmelding 2011

Tomas Iver Hallem

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

Leder: Trine Hallem

Saksordfører:

Sak 15/12

Marin Strategiplan Trøndelag. Årsrapport 2011          

Siv Sætran

Sak 21/12

Høring. Diverse endringer i yrkestransportloven.

Dag Lyseid

 

 

Sak 17/12

Årsmelding for fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Dordi Haugen

 

 

Sak 18/12

 

Regional transportplan

Camilla Vågan

 

 

 

 


Komite for utdanning, kultur og helse

Leder: Bjørn Engen

Saksordfører:

Sak 14/12

Strategi for kompetanse i videregående opplæring 2012 – 2015

Erik Fløan

 

Sak 23/12

 

Eldrerådet. Årsrapport

Bjørn Engen

 

Sak 20/12

 

 

Årsmelding for Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Trude Holm

 

 

 

 

 


Valgnemda

Leder: Carl Sitter Geving

 

 


Kontrollutvalget

Leder: Ola Morten Teigen