Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 25. september 2012, kl. 16.30 (ny tid)

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

158/12

Uttalelse til lovforslag om kommunalt pålegg om betalingsparkering

Vedtak

159/12

Steinkjer Næringsselskap/Steinkjer kommune søker om tilskudd til prosjekt Melodi Grand Prix LOKAL Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet

160/12

Verran kommune - Søknad om støtte til omstillingsarbeid

Vedtak