Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 18. september 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/155

Søknad om tilskudd til "Utvikling av simulatorbaserte opplærings-tilbud for marin og maritim sektor" fra Sikkerhetssenteret Rørvik as

Vedtak

12/156

Klage på vedtak om skoleskyss

Vedtak

12/157

Klage på vedtak om skoleskyss - Leksvik kommune

Vedtak