Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 11. september 2012, kl 14.00

Møtested: Kommunehuset Rørvik

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/151

Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2012-2013

Vedtak

 

Siste frist for behandling av saker med innstilling til fylkestingets samling 2. – 3. oktober 2012.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte.

Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådet, og legges deretter ut på saklisten for fylkestingets samling.

---