Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 4. september 2012, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/144

Forretningssak, Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 4. ledd

Vedtak

12/145

Profesjonell dans - dans i hele landet - høring

Vedtak

 

I tillegg ble saker til fylkestingets samling 2.-3. oktober behandlet.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.