Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 28. august 2012, kl. 13.00

Møtested: Kammerset, fylkets hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/143

Lokal forskrift om jakttid på elg og hjort i Nord-Trøndelag 01.09.2012-31.03.2017 (31.03. 2015)

Vedtak