Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 21. august 2012, kl 14.00

Møtested: Sødra Cell Folla, Follafoss

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/139

Rapport Kystutviklingsmidler, Regionalt utviklingsprogram 2010-2012

Vedtak

12/140

Salg av aksjer i Fôrforedling AS

Vedtak

12/141

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 12-14 juni 2012

Vedtak

12/142

Regional medfinansiering til Interreg-prosjektet Misssing Green Link

Vedtak