Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 14. august 2012, kl 13.00

Møtested: Trondheim spektrum

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

134/12

Kommuneavtale Inderøy kommune - distriktsmusikerordningen

Vedtak

135/12

Samarbeidsforum for kulturmiljø Sør-Gjæslingan – evaluering og revidering av vedtekter

Vedtak

136/12

Søknad om tilskudd fra RUP Sørsamisk språk, næring og kultur til utvikling av sørsamisk kunnskapsbank i Røyrvik kommune

Vedtak

137/12

HUNT Biosciences AS. Søknad om RUP-midler til prosjekt Scientific Inventory 2012

Vedtak

138/12

Søknad om kortsiktig likviditetslån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 1. ledd