Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 26. juni 2012, kl 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/118

Salg av skjer i Innherred Produkter As

Unntatt etter offentlighetsloven, Offl § 23, 4. ledd

Vedtak

12/119

Salg av aksjepost i Salsnes Industribygg AS

Unntatt etter offentlighetsloven, Offl § 23, 4. ledd

Vedtak

12/120

Kjøp av aksjer fra Steinkjer kommune i Naboer AB

Vedtak

12/121

Wintershall Norge ASA – Utbygging av Maria-feltet – Høring konsekvensutredning

Vedtak

12/122

KRD-Statsbudsjettet 2012 – kap. 551 post 61 – Fordeling av midler øremerket næringsrettede utviklingstiltak i Leksvik kommune

Vedtak

12/123

Lokal forskrift om jakttider på elg og hjort i Nord-Trøndelag i perioden 01.09.2012 til 31.03.2017

Vedtak

12/124

Finansiering av delprosjekt villaks i Namsen 2012 i regi av Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Vedtak

12/125

NTNU-Discovery videreføring 2012-2013

Vedtak

12/126

Fordeling av spillemidler til kulturhus 2012

Vedtak

12/127

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i Nord-Trøndelag 2012

Vedtak

12/128

Søknad om tilskudd til fondet for mottaksstasjoner for fisk i Trøndelag

Vedtak

12/129

Oppvekstfondet 2012/2013

Vedtak

12/130

Miljøverndepartementet – Endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein. Høringsuttalelse

Vedtak

12/131

Utbygging Inderøy oppvekst- og kultursenter

Vedtak

12/132

Uttalelse til etatens forslag til Statsbudsjett 2013 for Statens vegvesen Region Midt

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:

12/133

Stemmerettsjubileet 1913 – 2013 i kommuner og fylker - oppnevning

Vedtak